مشاوره آنلاین

تحویل 24 ساعته بنر

اگر فاکتور زمان برایتان مهم است، این سرویس برای شما مناسب است، زیرا کار شما در کمترین زمان ممکن و حداکثر 24 ساعت تحویل داده می شود و در قسمت بالای لیست طراحی آی بنر قرار می گیرد. کیفیت طراحی در این سرویس همواره در نظر گرفته می شود و هیچ گاه از میزان کیفیت کاسته نمی شود.

با فعال سازی این سرویس به مبلغ طراحی 40 درصد افزوده خواهد شد . آی بنر روزانه 1 الی 2 سفارش به صورت 24 ساعته قبول میکند در صورتی که ظرفیت این گزینه تکمیل شده باشد سیستم ثبت سفارش طراحی اجازه ثبت 24 ساعته نخواهد داد .

سوالی دارید ؟ 91300530 026