تیم ما

موضوعی که از برجسته ترین ویژگی های یک گروه و تیم به حساب می آید و باید ورای نکات دیگر بدان توجه نمود ، مسئله ی تجربه کاری و مدت زمان فعالیت گروه مورد نظر در زمینه ی کاری طراحی بنر است . تجربه ی کاری در هر زمینه ای می تواند برای فعالان در آن زمینه به عنوان بنیادی ترین نقطه ی تمایز و تفاوت مد نظر قرار گیرد . تیم طراحی آی بنر مجموعه ای از با تجربه ترین طراحان را در اختیار دارد و با آنها در امر طراحی بنر همکاری می نماید . طراحان ما سابقه ای طولانی کار و فعالیت را در حوزه های مختلف هنری در کارنامه ی خود دارند و همین موضوع است که حرف فخر و تمایز بنیادین گروه طراحی آی بنر با سایر گروه ها و سایت های مشابه است .

تیم فنی آی بنر

Ali Gharedaghi

Graphic Designer

Alireza Forghani

senior backend developer

Mohammad Shabani

Co-Founder

Mohsen Garedaghli

senior UI / UX Designer

Yeganeh Esfandiari

Graphic Designer

Mandana Zare

Senior front end developer