مشاوره آنلاین

نمونه کار تبلیغات میدانی

بیلبورد صندل زنانه
بیلبورد لباس مردانه
بیلبورد نایک
بیلبورد لباس کودک
بیلبورد ریمٌد
بیلبورد ماوی
طراحی بیلبورد پانا
طراحی بیلبورد لایوکالا
کارت ویزیت لایوکالا
نراکت ریمٌد
بسته بندی ریمٌد
بسته بندی ریمٌد

پیام رسان تلگرام بیش از 900 میلیون کاربر در سراسر دنیا دارد که نشان از اهمیت آن می دهد. در ایران بیش از 45 میلیون کاربر دارد که اهمیت تبلیغات در این پیام رسان را نشان میدهد. نحوه انتقال پیام شما به مخاطب و کیفیت تبلیغات شما بسیار مهم است. آی بنر خدمات طراحی بنر ثابت و متحرک تلگرام را انجام میدهد ، مردم سادگی و زیبایی را دوست دارند، آی بنر هر دو کار را برای طراحی های شما انجام می دهد.

مشاهده بیشتر
سوالی دارید ؟ 91300530 026