|
 • پوسته سبز (پیشفرض)
 • پوسته زرد
 • پوسته نارنجی
 • پوسته آبی

نمونه کارها

خرید اقساطی بلج
خرید اقساطی بلج
 • طراحی شده با نرم افزار Adobe XD
 • مناسب برای معرفی شرکت یا فروشگاه
 • مناسب برای تبلیغ محصول
 • ریسپانسیو شده جهت نمایش در موبایل
معرفی و خدمات بلج
معرفی و خدمات بلج
 • طراحی شده با نرم افزار Adobe XD
 • مناسب برای معرفی شرکت یا فروشگاه
 • طراحی ساده مینی مال
 • ریسپانسیو شده جهت نمایش در موبایل
درباره ما بلج
درباره ما بلج
 • طراحی شده با نرم افزار Adobe XD
 • مناسب برای معرفی شرکت یا فروشگاه
 • مناسب برای تبلیغ محصول
 • ریسپانسیو شده جهت نمایش در موبایل
لایو کالا
لایو کالا
 • طراحی شده با نرم افزار Adobe XD
 • طراحی ساده و فلت
 • مناسب برای معرفی اپلیکیشن
 • ریسپانسیو شده جهت نمایش در موبایل
باشگاه مشتریان بلج
باشگاه مشتریان بلج
 • طراحی شده با نرم افزار Adobe XD
 • مناسب برای معرفی خدمات
 • مناسب برای معرفی شرکت یا فروشگاه
 • ریسپانسیو شده جهت نمایش در موبایل
پاراگراف
پاراگراف
 • طراحی شده با نرم افزار Adobe XD
 • طراحی ساده و فلت
 • مناسب برای معرفی اپلیکیشن
 • ریسپانسیو شده جهت نمایش در موبایل